Moja svetovalnica

PSIHOLOŠKA PODPORA ZAPOSLENIM

Program psihološke podpore zaposlenim (PPZ) je program krepitve zdravja in predstavlja učinkovit ukrep za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Težave in stiske zaposlenih lahko močno vplivajo na uspešnost pri delu. Te težave se zelo pogosto kažejo v obliki stresnega odziva, utrujenosti, neučinkovitosti, slabih medosebnih odnosov med zaposlenimi, raznih nesreč ... in vplivajo na pojav absentizma.

Osnovna naloga PPZ je stalna brezplačna svetovalna pomoč zaposlenim in njihovim družinskim članom pri širokem spektru različnih težav. Svetovanje je opravljeno strokovno, zaupno, osnovano na težavah povezanih z delom in težavah izven delovnega mesta (zasebno življenje) in je financirano s strani delodajalca.

Glavni cilji programa PPZ:
  • Dvig delovne uspešnosti.
  • Povečati zadovoljstvo in izboljšati dobro počutje zaposlenih.
  • Zmanjšati stroške absentizma in povečati produktivnost zaposlenih.
  • Zmanjšati fluktuacijo zaposlenih.
  • Spodbuditi zaposlene, da čim prej poiščejo pomoč, ko naletijo na težavo.
  • Zmanjšati vpliv, ki ga imajo težave v zasebnem življenju na delo.
  • Dvig morale zaposlenih.
  • Bolj konstruktivno reševanje disciplinskih težav na delovnem mestu.

 

PPZ se ukvarja s širokim spektrom problemov, kot so npr. zloraba alkohola, izguba, karierni razvoj, kronična bolezen, ločitev, odpust, premestitev, poklicno vodenje, upokojitev, samomor, verbalna zloraba, psihično zdravje, spolno nadlegovanje, zlorabe, stres na delovnem mestu in izven njega, nasilje, uvajanje, napredovanje, zloraba substanc, …

Svetovanje lahko poteka telefonsko, online ali osebno, vključuje promocijo in preventivo, diagnostiko, spremljanje in evalvacijo. Program se prilagaja potrebam organizacije/podjetja.